about - suayngam skincare

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สวยงามสกินแคร์ จำกัดดำเนินกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตั้งแต่ปี พ.ศ.  2558 มีกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา บริษัทฯ มีกระบวนการผสมและบรรจุเครื่องสำอางโดยการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมกระบวนการ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและเป็นไปตามข้อกำหนด

นโยบายคุณภาพ (Quality  policy)

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต บุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

ติดต่อเราคลิก

ห้องต่างๆของโรงงานที่ตรงตามมาตรฐานการผลิต

ทีมผู้บริหาร ทีมงาน และโรงงานของเรา

íntagramкоронки зубныеjewel bridal gownsnyikas.xyz