บริการบรรจุสินค้า

บริการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน บรรจุได้ถูกต้องแม่นยำ สามารถบรรจุสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ได้ทุกชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์แบบขวด,บรรจุภัณฑ์แบบหลอด,บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก,บรรจุภัณฑ์แบบซอง เป็นต้น บริการพับกล่อง บรรจุสินค้าลงกล่อง บริการยิง Lot. วัน เดือน ปี ที่ผลิต ลงบนบรรจุภัณฑ์ บริการชิงค์ฟิลม์หด บริการทุกขั้นตอนด้วยคุณภาพภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน GMP OF ASEAN

ติดต่อ/สอบถาม
Олександр Фільчаков прокурорmy freecamstop hackerзароботка